Geschiedenis

Van 1990 tot 2000
Stichting Stadstheater is in 1990 opgericht door een enthousiast groepje theaterliefhebbers. De reden hiervoor was dat er in Leeuwarden en directe omgeving een gat was gevallen tussen het Nederlandstalige amateur- en professionele toneel. Enerzijds had je in die jaren de schouwburg de Harmonie als uitlaatklep voor professionele culturele activiteiten en aan de andere kant had je het amateur toneel.

Stadstheater verzorgde vanaf 1990 de volgende activiteiten:

Open Podium
Elke laatste donderdag van de maand werd in Theater Romein een open podium gehouden. Dit houdt in dat iedereen zijn kunsten kon laten zien aan het publiek. Mocht iemand nog iets willen veranderen of verbeteren, dan kon men zich aanmelden bij de regisseurs van stadstheater. Zowel licht, geluid als schmink werd beschikbaar gesteld door Stadstheater. Het werd een begrip in Leeuwarden en de kunstenaars stroomden op deze manier door naar andere projecten van Stadstheater.

Volwaardige toneel producties
Elk jaar werd in theater Romein gewerkt aan 2 producties. Nieuwe en bestaande spelers maar ook technische mensen zoals licht, geluid etc werkten zo intensief aan een productie wat daarna werd getoond aan het publiek. De minimale leeftijd hiervoor was 16 jaar. Degene die jonger waren stroomden door naar een ander project van Stadstheater
 
Toneelkraam
Voor de jongeren van 6 tot 16 jaar ontwikkelde Stadstheater de toneelkraam. Onder scholen werden wervingsfolders verspreidt om zo kinderen kennis te laten maken met de culturele activiteiten. De kinderen gingen onder begeleiding van een regisseur twee zaterdagen repeteren aan kleine toneelstukjes die dan op een zondag aan het publiek in theater Romein werden getoond. Dit gebeurde 3 a 4 keer per jaar.

Van 2000 tot 2003
Na een succesvolle periode ging het vanaf 2000 minder met de toenmalige stichting stadstheater. De subsidies van de gemeente en provincies vervielen en ook de Melkert banen (zowel administratieve banen als ook de regisseurs) werden stop gezet. Doordat regisseurs verdwenen (stadstheater kon ze niet meer betalen) konden ook de activiteiten niet meer zo vaak gehouden worden. Stadstheater kwam hierdoor in een neerwaartse spiraal terecht.

Vanaf 2003
Het bestuur was begonnen om de stichting op te heffen. Een 3-tal cultuurliefhebbers sprongen op de bres om dit cultuurgoed voor Leeuwarden te bewaren. Zij hebben vergaande reorganisaties doorgevoerd en gezorgd dat de stichting kon blijven bestaan. In augustus van dat jaar vonden zij een toneelclub bereidt om de stichting over te nemen. Met vertrouwen werd de stichting in hun handen gelegd.

Vanaf 2008
Stichting Stadstheater wordt een stichting die o.a. eigen producties gaat maken. En de stichting stapt over van eigen medewerkers naar medewerkers die zich via auditie kunnen aanmelden. De eerste grote zelfstandige productie HET DAGBOEK VAN ANNE FRANK wordt een groot succes. Daarnaast richt de stichting zich op het (mede) mogelijk maken van andere culturele activiteiten van andere instellingen of gezelschappen.
Webdesign: Santhos