DOELSTELLING


Elke stichting heeft een doelstelling en dus ook Stichting Stadstheater. Bij notariele akte is de volgende doelstelling vastgelegd.

"Het bevorderen van activiteiten op het gebied van de podiumkunsten in het algemeen en het theater in het bijzonder".

De stichting heeft een bestuur die deze doelstelling omzet in de praktijk. Zie voor nadere uitleg hiervoor het kopje Bestuur.
Webdesign: Santhos